Jak správně používat akumulátory NiCd a NiMH?

 

 1. Používejte pouze akumulátory vhodné pro Vaše zařízení a Váš nabíječ. Vždy dbejte na správnou polaritu akumulátorů, akumulátor nezkratovávejte nebo ho neukládejte tam, kde hrozí nebezpečí, že se kontakty akumulátoru zkratují.

 2. NiCd akumulátory skladujte nejlépe ve vybitém stavu, NiMH akumulátory ve stavu nabitém. Oba typy akumulátorů doporučujeme skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí.

 3. NiCd akumulátory nabíjejte až před použitím. Vždy používejte odpovídající nabíječku. Nové akumulátory nebo akumulátory po dlouhodobém skladování dosahují plné kapacity až po provedení několika nabití a vybití. V případě možnosti, pro první cyklus po dlouhodobém skladování, použijte normální nabíjení (14–16 hodin) proudem odpovídající desetině jmenovité kapacity.

 4. Před nabíjením nechť se teplota akumulátoru stabilizuje na pokojovou teplotu. Nabíjení akumulátorů s  teplotou pod 15°C a nad 30°C se projeví v dalším cyklu poklesem kapacity.      Stabilizace teploty z 0°C na 15°C v pokojové teplotě trvá přibližně 2 hodiny. Nutno si uvědomit, že je třeba stabilizovat teplotu uvnitř akumulátoru, nejenom na povrchu. Nabíjení akumulátoru s teplotou pod bodem mrazu způsobí únik vodíku přes bezpečnostní ventil akumulátoru a do akumulátoru pronikne vzdušný kyslík, a to způsobí velké samovybíjení akumulátoru. To se projeví tím, že sice akumulátor po nabití má plnou kapacitu, ale po několika málo dnech je plně vybit.

 5. Při běžném používání je životnost NiCd akumulátorů cca 1000 cyklů a NiMH akumulátorů cca 500–700 cyklů.

 6. Při skladování akumulátorů dochází k samovybíjení. Při pokojové teplotě je toto samovybíjení přibližně 30 % kapacity za měsíc. Se vzrůstající teplotou vzrůstá i samovybíjení.

 7. Ve vadné baterii nevyměňujte jen jeden článek nebo část akumulátorů, ale vždy celou sadu tak, aby akumulátory byly ze stejné výrobní série.

 8. V běžném provozu akumulátorů se tzv. "paměťový efekt" prakticky nevyskytuje. Nejčastěji tento efekt je zaměňován s následkem přebíjení akumulátorů, který způsobuje pokles kapacity v následném cyklu a snižuje životnost akumulátoru.

 9. Na akumulátory nepájejte, aby se neporušil bezpečnostní ventil, používejte akumulátory s letovacími praporky.

 10. Akumulátor násilně neotvírejte, mechanicky neničte, nevhazujte do ohně ani nevystavujte vysokým teplotám. Nefunkční akumulátory nevhazujte do domovního odpadu.

 11. Akumulátory se vyrábějí v  provedení pro použití ve vysokých teplotách, pro velké odběrové proudy, pro trvalé dobíjení, se zvýšenou kapacitou apod. Při nákupu akumulátorů se poraďte o vhodném druhu akumulátoru pro Vámi požadovanou aplikaci.

 12. Pokud máte několik akumulátorů v jedné sadě, dodržujte konečné vybíjecí napětí 1 V na článek. Mohlo by dojít k otočení polarity jednoho z článků, a tím úniku elektrolytu v něm a  následovalo by trvalé snížení kapacity celé sady. K tomuto nejčastěji dochází u mobilních telefonů (telefon se sám vypne a přesto chceme poslat ještě jednu SMS), u autíček (samo se zastaví, ale po 10 minutách je chopno jet ještě pár metrů), u akumulátorového nářadí (nechce nám již utáhnout ani jeden šroub, ale po chvíli odpočinku ještě jeden utáhne) a u svítilen (necháme rozsvícenou svítilnu, dokud se ještě žhaví vlákno, i  když už nám stejně neposvítí).

 13. K nabíjení akumulátorů a  akumulátorových baterií používejte vždy vhodný typ nabíječů. Nabíječe, které jsou opatřeny hlídáním teploty (termistor uvnitř baterie nebo metoda      "delta T/delta t") nebo hlídáním poklesu napětí na konci nabíjení (metoda "-delta V" nebo "d2V/dt2") lze používat i k nabíjení jen částečně vybitých akumulátorů, aniž by to mělo      vliv na pokles životnosti nebo kapacity v následujícím cyklu. Naopak akumulátorové baterie, které jsou vybíjeny jen částečně a k nabíjení se používá jedna z výše uvedených metod, dosahují výrazně delší životnosti než baterie, které vybíjíme ze 100 %. (Tyto metody se používají např. u většiny GSM telefonů – jak v nabíječkách, tak v Hands-Free sadách, u nabíječů pro přenosné radiostanice nebo pro akumulátorové nářadí apod.).

 

Jak správně skladovat akumulátory NiCd a NiMH?

 1. NiCd akumulátory skladujte nejlépe ve vybitém stavu, NiMH akumulátory ve stavu nabitém. Oba typy akumulátorů doporučujeme skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí. Dlouhodobě skladované NiMH akumulátory se musí nejméně každých 6 měsíců dobít asi 50-ti % jmenovité kapacity.

Mám nabíječ na NiCd – mohu ho použít i na NiMH?

         Ano, za předpokladu, že u nabíječe se hlídá nabíjecí čas, který se přizpůsobí podle nabíjecího proudu a kapacity akumulátoru (t = C/Inab + 30 - 50%), nebo je nabíjení
          ukončeno při nárůstu teploty.

         Ne, za předpokladu, že ukončení nabíjení je při poklesu napětí (-dV), nebo u nabíječů s časovačem, kde nemusí dojít k plnému nabití (nabíjení je však možné několikrát opakovat).