Jak pečovat o akumulátory


Doba si žádá naši pozornost a to v našich domácnostech a i na pracovištích stále přibývají přístroje a nástroje, které pro svůj provoz nutně potřebují dodávat tolik potřebnou energii z baterií. Čas jednorázových zdrojů je již naštěstí překonán, a proto je stále velmi populárnější využívání nabíjecích akumulátorů. Akumulátory, jejichž cena je ve srovnání s jednorázovými bateriemi vyšší, vyžadují specifické zacházení pro dosažení dlouhé životnosti a udržení vysokého výkonu. Správná péče se však majiteli určitě vyplatí. Nedílnou součástí zmíněného tématu je i ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost, každého z nás.

Co je baterie a co akumulátor? Často se setkáváme s nevědomostí nebo se záměnou těchto pojmů. Jednoduše řečeno, baterie je na jedno použití a akumulátor lze dobíjet.
Obecně platí, že pro akumulátory je více něž vhodné skladovat je v nabitém stavu a v ideálních podmínkách pokud jde o (světlo, vlhkost atd..).
Vždy si přečtěte návod a řiďte se instrukcemi k danému akumulátoru.
Je nutno před nabíjením akumulátory vybíjet? Záleží na nabíječi, nikoli na akumulátoru. Vybíjení je nutné pouze u starších typů rychlonabíječů, které
                           mají pouze časové omezení doby nabíjení.  U moderních rychlonabíječů a u všech typů nabíječů pro normální nabíjecí proudy (0,1 It) je vybíjení zbytečné.

Proč je některými uživateli doporučováno skladování akumulátorů v chladničce? Skladování hermetických NiCd a NiMH akumulátorů v chladničce má smysl
                           pouze tehdy, když je není možné nabít bezprostředně před použitím ve spotřebiči a je požadována co největší kapacita v následujícím vybíjení. Při
                           skladování nabitých akumulátorů dochází k tzv. samovybíjení, jeho rychlost při nízkých teplotách je zpomalená. Akumulátory by neměly být vkládány do
                           chladničky volně, ale zabalené tak, aby se na jejich povrchu nemohla srážet voda, po vyjmutí z chladničky se musí zajistit dostatečná doba pro vyrovnání
                           teploty (aklimatizaci).

Jak je možné dosáhnout co největší životnosti akumulátorů? Vyvarujte se zbytečného přebíjení, hlubokého vybíjení, akumulátory nenabíjejte v příliš vysokých
                           ani nízkých teplotách (optimum je 15 až 20°C), před nabíjením ponechte akumulátory aklimatizovat dostatečně dlouho při pokojové teplotě.

Proč vadí hermetickým akumulátorům hluboké vybíjení? Samostatné NiCd a NiMH akumulátorové články můžete vybíjet až na 0 V. NiMH články je však po
                          takovémto vybití třeba vbrzku nabít (nejlépe do 24 hod.). Li-Ion akumulátory v žádném případě nevybíjejte pod doporučenou mez, vedle zničení článků, by mohlo
                          dojít i k poškození řídící elektroniky. Baterie sestavené z hermetických akumulátorů v žádném případě nevybíjejte pod doporučené napětí (obvykle 1,0 V na 1 článek u
                          NiCd a NiMH), protože u článku s nejnižší kapacitou může dojít k obrácenému nabíjení (přepólování) a tím k jeho zničení.

Jak správně používat akumulátory Ni-Cd a Ni-Mh.

Jaký je rozdíl mezi Li-Ion akumulátory s napětím 3,6V a 3,7V?
                           Žádný. Podle českých a zároveň evropských norem (ČSN EN) by mělo být značeno jmenovité napětí Li-Ionových akumulátorů 3,6V a při sériovém zapojení
                           akumulátorů by se mělo jednat o násobky napětí 3,6V. Setkáváme se však s výrobky, kde jmenovité napětí je značeno 3,7V a jejich násobky. Jedná se většinou o
                           americké značení dle normy ANSI, ale akumulátor nebo baterie je totožná. U starších baterií je možno se setkat ještě s hodnotami 4,1V nebo 4,2V na článek, toto jsou
                           hodnoty konečného nabíjecího napětí daných článků, nikoliv napětí jmenovité. Podobný problém je i u NiCd a NiMH akumulátorů, kde jmenovité napětí dle ČSN EN je 1,2V
                           a dle amerických norem (ANSI) 1,25V. Takže 8-mi článkovou baterii dle ČSN EN označíme jmenovitým napětím 9,6V a dle ANSI norem jmenovitým napětím 10,0V.